partner nadace

hlavní partner


úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


Soudní ulice Zlín

Soudní ulice, dříve Pivovarská


Dům čp. 1, parcela č. 3

Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín

ZÁMEK

Zámek byl vystavěn jako sídlo šlechticů. V roce 1655 ho koupil hrabě Garbriel Šeréní. Pak se střídali další majitelé panství. Poslední majitel baron Leopold Haupt ho prodal v roce 1929 městu.

více pohlednic zlínský zámek

Dům čp. 2, parcela č. 2

Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín

Panská palírna byla budova kde se destilovala kořalka. Záznamy uvádějí počátky do roku 1646. Vrchnost pronajímala tuto palírnu. Baron Bretton tento pronájem ukončil a palírnu připojil k velkostatku. V budově byla velká šenkovna kde se pálenka nalévala hostům. V 80. Letech 19. století byl provoz palírny ukončen a budova sloužila jako sýpka. V roce 1929 po prodeji starostovi Baťovi byla palírna zbourána.

Dům čp. 3, parcela č. 1/1

Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín

O pivovaru jsou první zmínky v roce 1565. V panském hospodářství si pivovar dlouho udržoval důležité postavení. V budově byl výčep a další provozní prostory. Zámecký pán Haupt udržoval pivovar až do roku 1901. Pak prodal várečné právo napajedelským Baltazzirům. Tím skončilo v pivovaru vaření piva. Budova pivovaru se dostala do popředí zájmu až po první světové válce. Hledala se budova pro zřízení nového okresního soudu. Zámecký pán Haupt prodal pak městu budovu pivovaru v roce 1921 a byly zahájeny práce na přestavbu pivovaru na okresní soud.


Dům čp. 4, parcela č. 294

Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín Ulice Soudní Zlín

V roce 1749 zde bydlel Jan Vrla
V roce 1820 zde bydlel Václav Meziřícký

V domě, který asi koupil se nastěhoval stolař Slaměník Antonín, narozený v roce 1854, který měl s manželkou Františkou Vaňkovou, narozenou 26.3. 1863 syna Jana ∗ 14.5.1890 v tomto domě. Byl též stolařem. S manželkou Josefou Kožíkovou ∗8. 1. 1894 měli 3 děti: Lubomíra ∗ 28.1. 1923, Oldřicha ∗10.1.1925, Jana ∗1.12.1926

V roce 1919 vyhořela radnice a s ní i hospoda, hasičský dům a obecní dům v Bartošově ulici. Po postavení nové radnice v roce 1923 byly pro její postavení sloučeny potřebné parcely. Jan Slaměník v té době postavil v místě starého domu nový patrový dům se stejným popisným číslem č. 4. Součastně s tímto domem č. 4 postavil vedle nový patrový dům s obchody. Je zajímavé to, že stavební úřad předělil tomuto domu popisné číslo 13. Toto číslo bylo popisným číslem vyhořelé radniční hospody a hasičského domu. Nebyla to jediná chyba úřadu. Dům v Bartošově ulici č. 14, který byl zbořen při stavbě radnice a byl obýván rodinou Matulíkovou, kteří přepustili obci sousední dům č. 11 pro úřadovny. Dům č. p. 14 byl postaven na Štefanikově ulici.

Dům čp. 5, parcela č. 293/1

Ulice Soudní Zlín

V roce 1749 zde bydlel František Marek
V roce 1820 zde bydlel Jan Kohoutek

Dům čp. 6, parcela č. 292/1

Ulice Soudní Zlín

V roce 1820 zde bydlel Tomáš Zgustapoděkování

Ing. Jaroslav Klepal, in memoriam

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu

úvod Vodní Dlouhá spodní Dlouhá horní Bartošova náměstí Míru I. náměstí Míru II. Rašínova radnice Soudní Zarámí


nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.