partner nadace

hlavní partner1.máj Baťov / Otrokovice Barum Rallye Baťové Baťovy závody bombardování celkové Gottwaldov hospody koupaliště kostel Malenovice malé Zlíny mrakodrap náměstí Míru náměstí Práce nemocnice okolí Zlína obchodní dům obytné čtvrti památník T. Bati školství Zlín c. k. zámek život v ulicích

Koupliště ve Zlíně a okolí
ročenka 1940

koupaliště Baťák Lázně Zlín Louky Riviéra Zelené Žluté


Vanové a sprchové lázně Baťa

Jsou postaveny na nábřeží Dřevnice. Mají 40 van, zařízení pro parní lázeň a sprchy. Jsou otevřeny po celý rok denně mimo pondělí a neděle.

–--1926 tisk----

Kolik nářků a trampot jest zřízením továrních lázní odstraněno! Kolik času a peněz jest tím ušetřeno! Pamatujete se, jak těžká byla při špatném vlakovém spojení návštěva lázní v Malenovicích? Od vlaku běželi jsme úprkem do lázní a pak vykoupaní buďto úprkem opět ku vlaku a nebo v jakémkoliv počasí šlapat pěšky hodinu cesty.

Tenkráte častěji jsme si posteskli, proč že nejsou lázně ve Zlíně. Nyní je zde máme!

Zřízením lázní dala fa Baťa nejen svým zaměstnancům, ale i všemu zlínskému obyvatelstvu možnosti použíti všech výhod z toho podniku plynoucích.

Lázně samy jsou velmi pěkně zařízeny. Kromě pěkných a čistých kabin, ve kterých jsou umístěny bílé emailové vany, opatřené sprchou, mají dostatek kabin se sprchou. Počet těchto bude v nejbližších dnes ještě zvětšen. Rovněž šatna bude v nejkratší době upravena.

Ceny: Dle letáčků, které vydala správa lázní, platí naši zaměstnanci za použití sprchy 1,- K, za použití vanové koupele 3,- K. Pro ostatní návštěvníky jest stanovena cena: Za sprchovou koupel 2,- K, za vanovou koupel 5,- K.

Spočítáme-li, kolik oproti tomu stála nás koupel v jiných lázních, kde mimo mnohem vyšších cen museli jsme platiti ještě cestovní výlohy železniční, dojdeme k tomu závěru, že zřízením lázní mimo jiných výhod ušetřila nám firma též spoustu peněz.

Neopomeň proto žádný těch všech výhod použíti.

Letní koupaliště u závodů

Má bazén 20x50m, rozdělený hloubkově pro plavce i neplavce. Pro skokany je zřízen skočný pružný můstek a pro zábavu betonová skluzavka. Před vstupem do vody se každý osvěží pod kruhovou skupinou sprch. Pro děti je zřízeno brodiště. Šaty odkládají návštěvníci do šaten v řadě převlékáren. Bufet zásobuje návštěvníky jakýmkoliv občerstvením.

Dílo stavební společnosti Zlín---- 1939 tisk ----

Voda, vzduch a slunce jsou tři přátelé, pomáhající člověku udržovat jeho zdraví, tělesnou svěžest a posilující jej pro život i povolání. Vzduch a slunce najdeme všude venku ve volné přírodě, zato s vodou je to již nesnadnější. Vhodných říčních koupališť nemáme mnoho a přece možnost řádného koupání patří k základním podmínkám správné hygieny. Zlín měl i doposud dostatek možností koupání, všechny bazény nebo říční koupaliště byla však mimo město, takže se vždy musilo počítat s časovou ztrátou, vzniklou docházkou k nim. Nový bazén leží v srdci města, orámován na jedné straně závodními budovami, na druhé zelení parku. Jako svěží horské pleso se tu rozkládá hladina vodní plochy bazénu 50x20 metrů, které znamená poslední splnění podmínky dokonalého moderního průmyslového města.

Nový bazén je dílem stavební společnosti Zlín stejně jako první bazén toho druhu v Baťově. Již tehdy, při otevírání baťovského bazénu, poukázal šéf zlínských závodů, Dr. J. A. Baťa, na nutnost vybudování podobného koupaliště ve Zlíně a svěřil tento úkol stavební společnosti Zlín, řízené p. Vojtou Baťou. Nejdříve propracovalo návrhové oddělení podrobné plány nového koupaliště. Provedením stavby byl pověřen vedoucí prováděcího oddělení společnosti p. Skřítek spolu se stavbyvedoucím p. Horákem.

Všechny práce, spojené s vystavěním zlínského koupaliště, provedla stavební společnosti Zlín a její zaměstnanci, s výjimkou filtračního zařízení, které je dílem brněnské firmy Gefia, jež vypracovala filtrační stanici podle návrhu společnosti. Díváme-li se na koupaliště, překvapí nás jistě příjemně jeho krásná, architektonicky bezvadně vyřešená stavba. Tam, kde ještě loni vedla cesta k nádraží, je již dnes nová stavba, sloužící k rekreaci všech. Je to dokonalá práce zlínského stavebnictví, práce, na niž je vidět, že byla dělána s láskou a snahou přinést co největší užitek Zlínu, jeho obyvatelům i návštěvníkům.

Zlínské koupaliště je zařízeno podle nejmodernějších zásad a zkušeností, docílených s bazénovými koupališti. Má vyhovující délku 50 x 20 metrů, která je rozdělena na tři části. Prvních 20 metrů je hloubka vody 90 cm, druhých 10 m od 120 do 140 cm, po nichž následuje 20 metrů pro plavce, zde dosahuje největší hloubka 310 cm. Nad ní je umístěno skákací prkno pro skokany. K němu bude ještě vybudován skákací můstek, vysoký 3 metry. V této části bazénu se setkáme ještě s jednou pozoruhodností. Jsou to osvětlovací tělesa, umístěná pod vodou tak, aby prosvítila dokonale celou vrstvu vody. Při jejich rozsvícení je vidět každý pohyb plavce i pod vodou. V boční stěně je šachta pro filmaře. Tam mohou svým aparátem zachycovat snímky pod hladinou jak skokanů, tak plavců. Startovací kameny pro závodníky, skluzavka, na níž vhání elektrický motorek neustále vodu, na dně bazénu vyznačené tmavé čáry pro závodní dráhy, snímatelná lana, vyznačující jednotlivé části bazénu, vidíme už při prvním pohledu na bazén.

Nejožehavější otázkou každého bazénovému koupaliště je čistota vody. Stavební společnosti Zlín se podařilo vyřešit i ji naprosto uspokojivě. Voda se čerpá do bazénu z fryštácké přehrady. Je jednak vyměňována přirozenou cestou, jednak filtrována. Z bazénu přejde voda do filtrační stanice, kde nejdříve projde lapači vlasů. Z nich přijde do písčitých filtrů. Od nejhrubšího až po nejjemnější prochází samočinně voda a dostává se tak do komor, kde se k ní přidají látky, ničící všechny bakterie a jiné škodlivé nečistoty. Z filtrační stanice odtéká vody absolutně čistá přes kaskádu, kde se okysličuje, do bazénu. Tímto moderním filtračním zařízením se podařilo docíliti u zlínského koupaliště stále čistou a hygienicky nezávadnou vodu.

Zlínské koupaliště bylo otevřeno minulou sobotu odpoledne (15.7. 1939) Hned v první dnech bylo zaplněno koupajícími (900 osob), kteří vděčně přijali novou možnosti rekreace v samém srdci Zlína. Nové koupaliště je dobře udělaná práce, kterou ocení všechny ty tisíce návštěvníků, kteří budou jeho hosty. Městu Zlínu se dostalo novým koupalištěm dalšího přitažlivého zařízení, jež zejména ocení oni hosté, kteří si zvolili Zlín za místo letního pobytu.

Vstupné jest nepatrné: Děti do 14 let platí padesát haléřů, dospělí 1.50 K.

Rok 1939
Zboží cena v korunách kolik se dalo koupit za 100 korun

Chléb (kg) 2,25 K - tzn. 44 bochníků

Mléko (l) 1,60 K - tzn. 62,5 litru

Vejce (kus) 0,70 K - tzn. 142 vajec

Máslo (kg) 21,50 K - tzn. necelých devatenáct čtvrtek

Pivo 10 (0,5 l) 1,45 K - tzn. 69 půllitrů

Hovězí zadní (kg) 14,40 K - tzn. necelých 7 kilogramů

Pánské boty 89 K - tzn. jedny boty

Průměrné předplatné novin (měsíc) 14 K - tzn. 7 měsíců 3 dny

Vstupenka do divadla 10 K - tzn. 10 představení

Stříhání pánských vlasů 4 K - tzn. 25 návštěv u holiče

Jízdenka na osobní vlak (20 km) 5 K - tzn. 20 jízdenek

Měsíční nájem (2 pokoje a kuchyň) 417 K - tzn. sedm dní

Zdroj cen: idnes.cz

Zboženské rybníky

Jsou upraveny také jako koupaliště. Jsou vyhledávány pro pěknou polohu v rámci lesů. Plovoucí paluba s bazény slouží neplavcům. Na břehu jsou postaveny šatny a bufet pro občerstvení.

Koupaliště v Baťově

Je obdobou zlínského. Plocha bazénu je stejná, také skluzavka a skočný můstek jsou stejné. Velké brodiště pro děti usnadňuje maminkám dozor a dětem připraví mnoho radosti. Dne 17. 7. 1938 bylo slavnostně otevřeno šéfem našich závodů, dr. J. A. Baťou.

Koupaliště v Malenovicích

Je vybudováno u zámku. Návštěva je možná vlakem nebo delší procházkou lesem.

Koupaliště na Zálešné

Slouží obyvatelům východní části města, sportovcům, kteří pěstují tennis na přilehlých kurtech. Koupaliště má také sprchové zařízení.

Dětské koupaliště

u Masarykových škol je dětských rájem. Je hluboké do 60 cm a slouží ke hrám a osvěžení děti.

Koupaliště v Otrokovicích, koupaliště u Masarykových škol a jiné koupání


poděkování přispěvatelům

Milada Lacinová, Michaela Štefaniková, Holčákovi, Jaroslav Zubalík

zašlete nám materiál tady chci mít reklamu
1.máj Baťov / Otrokovice Barum Rallye Baťové Baťovy závody bombardování celkové Gottwaldov hospody koupaliště kostel Malenovice malé Zlíny mrakodrap náměstí Míru náměstí Práce nemocnice okolí Zlína obchodní dům obytné čtvrti památník T. Bati školství Zlín c. k. zámek život v ulicích
nahoru
Staré pozdravy Staré Luhačovice Staré železnice Staré Košice Stará Praha Old Prague Fotogen

© Starý Zlín 2007-2019

tvorba www, firemní a svatební videa 
SKILL production

Jsou tyto stránky responsivní?

Veškerý obrazový materiál na www.staryzlin.cz je opatřen ochranným vodoznakem, obsah těchto webových stránek je chráněn vlastním autorským právem nebo autorským právem jiných stran. Kopírování, rozšiřování, pronájem, vytěžování nebo jakékoli zužitkování obsahu je bez souhlasu autorů zakázáno, neoprávněné užití jakéhokoli obsahu je postižitelné v občanskoprávním i trestním řízení.