staré pohlednice Zlín obytné čtvrti

I VY MŮŽETE PŘISPĚT DO TÉTO KRÁSNÉ SEKCE WEBU O STARÉM ZLÍNĚ SVÝMI FOTOGRAFIEMI. FOTOGRAFIE NÁM ZASÍLEJTE NA E-MAILOVOU ADRESU: partnerstvi@staryzlin.cz


Letná

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Letná

Kúty

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Kútypohlednice Zlín obytné čtvrti - Kútypohlednice Zlín obytné čtvrti - Kúty

Lesní čvrť

Lesní čtvrť vznikala v lese na okraji města jako poslední zahradní areál v letech 1940 -1941 s 270 domky pěti různých typů architektů V. Kubečky, M. Drofy, F. Musila, H. Adamce a A. Floriána. V jižní a nejvyšší části Lesní čtvrti se nachází Hvězdárna a gymnázium. Zdroj ifnormace: www.zlin.eu

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Lesní čvrťpohlednice Zlín obytné čtvrti - Lesní čvrť

Podvesná

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Podvesnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Podvesná

Zálešná

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Zálešnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Zálešnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Zálešnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Zálešnápohlednice Zlín obytné čtvrti - Zálešná

Čtvrť J. Fučíka - Obeciny

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obeciny

Morýsovy a Věžové domy

Morýsovy domy dva osmietážové chodbové domy, které byly postaveny v roce 1947. Jméno nesou podle prvního poválečného starosty Zlína Viléma Morýse. V jednom domě byla navržena restaurace, jesle a mateřská škola v druhém. Poslední etáže byly plánovány jako místo pro oddech a odpočinek, zde byly rovněž klubovny. Směrem na východ od těchto domů stojí pět osmipodlažních bytových domů tzv. Věžových domů podle architektonického návrhu Miroslava Drofy. Výstavba započala ve stejném roce jako Morýsovy domy. Několik záběrů, i z terasy Věžových domů, včetně panoramatu Obecin a Bartošovy čtvrti se objevuje ve filmu Karla Kachyni z roku 1961 Pouta. I Morýsovy domy se na chvilku objeví v poměrně neznámém filmu Smyk z roku 1960.

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obecinypohlednice Zlín obytné čtvrti - Obeciny

Bartošova čtvrť

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Bartošova čtvrťpohlednice Zlín obytné čtvrti - Bartošova čtvrťpohlednice Zlín obytné čtvrti - Bartošova čtvrť

Domy, domky, domečky

pohlednice Zlín domypohlednice Zlín domypohlednice Zlín domypohlednice Zlín domypohlednice Zlín domy

Jižní Svahy

pohlednice Zlín obytné čtvrti - Jižní svahy

Více fotografií a pohlednic z Jižních svahů z roku 1984 nám zalslal Rudolf Zachoval

Dnes

pohlednice Zlín obytné čtvrti dnespohlednice Zlín obytné čtvrti dnespohlednice Zlín obytné čtvrti dnespohlednice Zlín obytné čtvrti dnespohlednice Zlín obytné čtvrti dnespohlednice Zlín obytné čtvrti dnes

Zaslanými pohlednicemi do této sekce také přispěli: Peléšková Aneta, Květa Neubauerová, Jiří Gabriel, Martin Čechmánek, Vlasta Ingrová, Věra Veverková, Dobromila Dupalová, Rudolf Zachoval, Michaela Štefánková, Veronika Martínková, Ewe Wheeler.

První panelák | Gottwaldov

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín