Gottwaldov


fotografie s výživným popisem poskytlo město Zlín

Kraj chudého, avšak lacinými pracovními silami bohatého Valašska si vybral před 50 lety kapitalista Baťa k svému podnikání.Z vykořisťování desetitisíců svých zaměstnanců a za armádních dodávek za první světové války vybudoval obrovský podnik.Byl absolutním vládcem i bývalého města Zlína.V roce 1945 byl Zlín osvobozen Rudou armádou. Zaměstnanci s radostí převzali tehdejší závody Baťa do svých rukou.Práce se stala ctí. Pracovní symboly jsme si vyzdobili svá pracoviště. Na náměstí Práce byla postavena socha koželuha.Fotografie nejlepších pracovníků týdne vyvěšujeme na hlavní vstupní bránu do závodu.Noví hospodáři závodu - dělníci - si postavili nové, prostorné a vzdušné budovy, moderně zařízené.V nových dílnách radostně pracují dělníci, zbavení dřiny, strachu a nejistoty, s vědomím, že práce je naším nejčastějším úkonem.Závody vede náš dělnický ředitel Jan Pištěk, který v tomto podniku začínal jako tesař.Pracujeme pro sebe. Proto úderník-zlepšovatel Antonín Němec podal na dvacet zlepšovacích námětů. Je našim delegátem na II.světový kongres obránců míru.Alois Vávra z odd. 4515, orážeč řezů obuvnického sektoru, pracuje na 200%, zvítězil v soutěži o nejlepšího orážeče a vydělává si na 2000 Kčs týdně.Josef Petřík, sekáč vrchové manipulace, plní svou normu na 160%. Týdně si vydělává 1550 Kčs.Marta Řezníčková, vítěz soutěže o nejlepší lemovačku obuvi v gumárnách, podává výkon 139% a vydělává si 900 Kčs týdně.Josef Arnošt, pletař na kotonovém stroji v našich punčochárnách. Normu plní na 180% při kvalitě 99,2 %. Jeho mzda je 1600 Kčs týdně.Na jinou základu jsme také postavili výchovu našich učňů. Podílejí se s nimi o své zkušenosti naši nejlepší pracovníci.Vedle mužů pracují i ženy. Pracují nejen v továrně, ale uvidíme je také v trolejbusech ať již jako průvodčí nebo dokonce řidiče.K naši dobré práci se obrací pozornost celé veřejnosti. Předseda vlády Antonín Zápotocký při své návštěvě hovořil s našimi nejlepšími.Navštěvuji nás také zahraniční hosté. Byli zde zástupci lidově demokratické Číny.Výsledků naší práce používáme k dalšímu načerpání zkušeností. Pořádáme výstavy zlepšovacích návrhů v našem Závodním klubu.Aby rodiče mohli klidně pracovat, stavíme pro děti jesle. Změnili jsme také v dětský domov vilu bývalého ředitele-kolaboranta Čipery.Děti mají zajištěny krásné, prostorné místnosti a pečlivé opatrování, aby z nich mohli vyrůst noví lidé, budovatelé socialismu.Po práci jde každý spolupracovník za svou zábavou. Mladí se stali zakladateli SHDM celé republiky.Marie Dolažalová získala ve III. kole SHDM titul mistryně republiky ve vrhu koulí.V letním období se mohou pracující osvěžit na koupališti vedle závodu.Letní kino pro 50 000 diváku je dějištěm všech velkých kulturních  podniků.Po práci provozují naši pracující také své "koníčky". Úderník Antonín Petrica, kovorytec našeho závodu, je vášnivým filatelistou.Po dobré práci chceme načerpat nových sil pro další úkoly. Naši spolupracovníci využívají proto plně rekreace pracujících.Tisíce pracujících v dílnách tvoří nové hodnoty proto, abychom měli všichni, hlavně naše mládež, zajištěnu šťastnou budoucnost.Hledají nové formy práce, pracují údernicky proto, aby byl zajištěn mír. O mír neprosíme, o mír bojujeme.Náš závod patří pracujícím. Proto jsme jej přejmenovali na n.p.Svit. Tehdy, 1.1.1949, jsme si jej slavnostně vyzdobili a osvětlili. Tak nám bude trvale zářit do naší další práce.

"...někteří badatelé tvrdí, že název města vznikl spojením příjmení mimozemšťana Karla Gotta a hardrockového zpěváka Waldemara Matušky, seriózní vědci se však nad touto teorií shovívavě pousmívají..."

(zdroj : necyklopedie.wikia.com)

Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov Gottwaldov

další obrázky z doby, kdy Zlín spěl ke komunistickému blahobytu...
(poděkování panu Jaromíru Zubalíkovi)

GottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldovGottwaldov

externí odkaz na aktualne.cz : neblahé 60.výročí přejmenování Zlína na Gottwaldov

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín