za laskavé postoupení množství archivního textového i obrazového materiálu velké poděkování

Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice DSZO

Trolejbus přirozeně nebyl začátkem hromadné dopravy osob ve Zlíně.

Dynamicky se rozvíjející Baťův koncern si podmínil obrovský nárůst obytné zástavby na poměrně velké ploše, a tak již ve dvacátých letech vznikla potřeba hromadné osobní dopravy, sloužící především ke svozu a rozvozu zaměstnanců Baťova koncernu.

Již od roku 1899 byla sice v provozu železniční trať Otrokovice-Zlín-Vizovice, která nesla hlavní tíhu osobní dopravy, avšak nové obytné čtvrti byly již od železnice příliš vzdáleny, a tak vyvstala potřeba dalšího dopravního systému.

V roce 1928 zahájil hromadnou dopravu osob třemi autobusy zlínský autodopravce Pavel Vaculík, který zavedl provoz na lince od Baťových závodů přes Zálešnou k nemocnici, a to výlučně pro zaměstnance Baťových závodů. Postupně byl provoz rozšířen a v roce 1930 byla udělena koncese dalšímu dopravci Františku Pavelkovi, který prováděl dopravu na téměř shodné trati.

Pochopitelné je, že tyto dvě firmy mezi sebou vedly ostrý konkurenční boj, jak dokládá např, protokol sepsaný na Policejním úřadu města Zlína dne 14.1.1933.

V roce 1940 zřídila správa OZVD (Otrokovice-Zlínsko-Vizovická dráha) další městskou autobusovou linku z Podhoří přes nám. Práce na Díly. Tato Baťou ovládaná společnost převzala od roku 1943 veškerou autobusovou dopravu ve Zlíně v době, kdy již naplno probíhaly přípravy na zavedení trolejbusové dopravy.

zdroj : www.dszo.cz

stavba vozovny

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín