Baťova nemocnice Zlín - Domov pro zestárlé

poděkování panu primáři MUDr.Jiřímu Bakalovi

Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín Domov pro přestárlé BN Zlín

BUDOVY A JEJICH VÝVOJ

Mezi těmito budovami byla plánovaná výstavba kaple

O DOMOVECH PRO ZESTÁRLÉ.... a jak to v nich chodívalo

K Baťově nemocnici jako samosprávná část se počítá Baťův Domov pro zestárlé. Byl založen v roce 1933. Vybudoval jej Baťův Podpůrný fond pomocí ředitelství závodů Baťa a.s. v sousedství a v přímém provozním spojení při BN. V r. 1940 byl postaven ještě druhý dům určený pro zestárlé muže. Celkový počet chovanců činí kolem 50, z toho jsou 3 manželské páry, ostatní jsou vdovci nebo svobodní. Mužů je stejný počet jako žen. Provoz Domova pro zestárlé je tak organizován, že sousedství BN převzala do své režie veškerou péči jak s ubytováním, tak se stravováním a lékařským dozorem mimo položku kapesného, ošatného a potřebných výloh.

Domov pro zestárlé je tvořen dvěma jednoposchoďovými budovami - jsou to červené domky s bíle natřenými skleněnými verandami, kam celý den svítí slunko, uprostřed trávníku i záhonu zeleniny, kterou si pro sebe někteří chovanci pěstují.

Jsou zde přijímáni občané města Zlína nebo z okolí Zlína. Jsou zde nejen zestárlí, ale i lidé neschopní pro duševní nebo tělesnou vadu opatřiti si sami své nejnutnější životní potřeby, hluchoněmí, slepí a duševně méněcenní.

Staré přísloví praví: Senectus ipse morbus. Stáří samo je nemocí.

Zestárlí lidé mají k dispozici 2 školené ošetřovatelky. Jsou pod stálým lékařským dozorem , kterým je pověřen lékař interního oddělení BN. Churaví staří lidé jsou ošetřováni v Domově pokud jejich nemoc není tak vážného rázu, aby vyžadovala nemocničního pobytu.

Domově pro zestárlé ženy je hlučno po celý den. V zimě sedávají babičky - nejstarší je 87 let - za dlouhým stolem ve společné místnosti a podle svých tělesných sil a chuti k práci derou peří, spravují sobě prádlo nebo pletou punčochy, ty čipernější uklízejí a drhnou podlahy až se blýskají doběla. Zato v Domově pro zestárlé muže dědečci sedí, pokuřují, některý i přes den polehávjí, nehašteří se celý den jako tomu bývá u babiček. Někteří pomáhají při hospodářství v BN, jiní si přivydělávají mimo BN.

Vzorná je i péče zdravotní, sociální, dobrá strava a celé zaopatření, vždyť mužům i o kuřivo se stará správa BN k jejich úplné spokojenosti, umožňuje prostředí vzorného opravdového domova. Tak klidně a spokojeně tráví chovanci své poslední dny ve svých nových domovech.

nahoru

© Starý Zlín | všechna práva vyhrazena | www, svatební video Praha SKILL production Zlín | stará Praha | XHTML 1.0 valid | CSS 2.1 valid | RSS valid
generální partner ZELENKA Czech Republic s.r.o. | oficiální partner statutární město Zlín